Kaartblad uit de tiendatlas van de Lommen- of Wehlse Grote Tient, in 1718 vervaardigd door de landmeter Johan Henrich Eversz. De genummerde percelen zijn tiendbaar. Links zijn de windmolen en de rosmolen afgebeeld, rechts het Hagelkruis
TIEND = Een oorspronkelijk door de kerk uitgeoefend recht op een evenredig deel (meestal 1/10, vandaar de naam 'tiend') van de gewassen op bepaalde, door anderen gebruikte, grond en van de op die grond geworpen jonge beesten. De Tiendwet werd rond 1900 door het Rijk afgeschaft.