NIEUWE BOUWPRIJS

In 1989 is 'De Bronzen Bever' ingesteld, een jaarlijkse prijs voor opdrachtgevers van kwalitatief hoogwaardige projecten in de sectoren utiliteitsbouw, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Met ingang van 1997 heeft deze prijs een andere vorm gekregen. De nieuwe, tweejaarlijkse, rijksprijs voor excellent opdrachtgeverschap heet 'De Zeven Pyramides'. Deze prijs geldt niet langer alleen voor de beleidsterreinen van het ministerie van VROM, maar is uitgebreid naar deelgebieden van de ministeries van OCenW, LNV en V en W. Opdrachtgevers kunnen meedingen naar de prijs op het beleidsterrein van een van de zeven pyramides: Wonen, Utiliteitsbouw, Ruimtelijke ordening, Infrastructuur, Monumentenzorg, Landschapsarchitectuur of de vrije pyramide (bestemd voor personen of instellingen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het opdrachtgeverschap). Het accent van de prijs - die onder auspiciŽn staat van het Platform Architectuurbeleid VROM-OCenW-LNV-V en W en de Rijksbouwmeester - komt meer te liggen op de kwaliteit van het opdrachtgeverschap dan op de kwaliteit van het gerealiseerde project. Opdrachtgevers kunnen zich voor deze prijs aanmelden (of door anderen aangemeld worden) tot 31 december 1997. Eind april 1998 vindt de prijsuitreiking van de Pyramides plaats door de verantwoordelijke bewindspersonen. Informatie: Verstegen & Stigter, (020) 623 8421/623 5451.