KERKEN WEHL TOUR 2000

Kerken

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour

De huidige rooms-katholieke Sint Maartens resp. St. Martinus Kerk is zonder twijfel het oudste gebouw van de gemeente Wehl. De oudste delen, waaronder het onderste gedeelte van de toren, stammen zeer waarschijnlijk uit de 12e eeuw. Wehl wordt in 1234 als een zelfstandige parochie vermeld. Omstreeks 1480 is het kerkgebouw met uitzondering van het onderste deel van de toren (Romaans), die een vierkante traptoren bevat, geheel in Gotische stijl herbouwd. In 1854/1855 werd de kerk belangrijk vergroot. Daarna volgden ingrijpende verbouwingen in resp. 1894/95 en 1915/16. Bij deze laatste restauratie werd een grafzerk van Henrick van Hackfort ontdekt, die thans buiten de kerk ligt, alsmede een altaartafel, daterende uit 1483, een een geheel gemummificeerde kat.In 1991 onderging de kerk wederom een grondige restauratie waarbij het interieur weer in volle glorie werd hersteld. Tegenover de kerk staat de pastorie, een statig herenhuis uit de 19e eeuw. Rondom de kerk woedde in 1842 een felle brand, waarbij een zevental huizen vernield werd. De kerk bleef gelukkig gespaard en na een buiten- en binnen-restauratie behoort de huidige R.K. kerk tot de prachtigste bouwwerken in Wehl.

Tegenover de kerk staat de pastorie, een statig herenhuis uit de 19e eeuw.Het Hagelkruis. Een oud ijzeren kruis met haan op een houten staak, bekend door de jaarlijkse processie.


Voorheen stond dit beeld van Jezus met de 2 wenende vrouwen, maar na enig onderzoek bleek, dat dit kruis een zodanige waarde had, dat men het heeft verplaatst naar de St. Martinuskerk te Wehl.

De Nederlandse Hervormde Gemeente te Wehl werd in 1721 gesticht. Na in 1820/21 grondig te zijn verbouwd, werd de kerk in 1857 afgebroken en vervangen door een nieuwe, die eerst in 1900 van een toren werd voorzien. De toen aangebrachte, uit 1784 daterende, luidklok is afkomstig uit de kerk van het Friese dorp Steggerda. Het orgel is van 1874 en werd vervaardigd door H. Haffmans te Doetinchem.Kern Nieuw Wehl met R.K. kerk en pastorie. De kerk van O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand en de pastorie zijn gebouwd in 1924. Het assemble van mooie gebouwen herinnert nog aan de Zusters van Julie Postel, die lange tijd in Nieuw Wehl werkzaam zijn geweest. Een monument herinnert nog aan die periode.De Geschiedenis van het Geloof in Wehl in de WehlTour1900

RouteBeschrijving

go up